Biznesplan / Analiza finansowa

Podejmuj świadome decyzje
zapraszamy do współpracy

Biznesplan

Biznesplan to podstawowy dokument wspomagający zarządzanie firmą poprzez konkretyzowanie koncepcji oraz ustalanie metod i sposobów działania.

Proces realizacji projektu powinien składać się z następujących etapów:

PLANOWANIE
REALIZACJA
MONOTOROWANIE I KONTROLA

Analiza finansowa

Analiza finansowa jest elementem biznes planu. Jej zadaniem jest dostarczenie informacji o wynikach i sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, niezbędnych w procesie podejmowania decyzji operacyjnych i strategicznych.

W ramach analizy finansowej przygotowywane są między innymi:

Prognoza sprawozdań finansowych
Prognoza przychodów i kosztów
Montaż finansowy źródeł finansowania
Analiza ryzyka
analiza wrażliwości oraz scenariuszy
Analiza wskaźnikowa
analiza płynności, zadłużenia, rentowności i sprawności działania
Analiza progu rentowności

Biznes plan lub samą Analizę finansową należy przygotować przy:

Uruchomianiu działalności gospodarczej
Pozyskiwaniu finansowania
(fundusz Venture Capital / Seed Capital, Anioł Biznesu, dotacja, kredyt, pożyczka, leasing, emisja obligacji, emisja akcji)
Planowaniu nowych inwestycji i wejściu na nowe rynki
Opracowaniu strategii rozwoju i zmianie strategii działania firmy
(zarządzanie strategiczne)
Tworzeniu wspólnych przedsiębiorstw i przedsięwzięć oraz fuzjach
Wyborze najlepszej opcji ulokowania kapitału
Restrukturyzacji przedsiębiorstw
Teście prywatnego Inwestora oraz Teście prywatnego wierzyciela
(dla jednostek publicznych)
Likwidacji przedsiębiorstwa
Wycenie przedsiębiorstwa