Pozyskiwanie finansowania

Rośnij Szybciej
zapraszamy do współpracy

INVEST PARTNER oferuje kompleksową usługę doradztwa w pozyskiwaniu finansowania dla MŚP i Startupów na rozwój i nowe inwestycje

Źródła finansowania:

Fundusze Venture Capital / Seed Capital
Quasi-fundusze Bridge Alfa oraz fundusze PFR
Dotacje z funduszy UE
Kredyty bankowe
Fundusze pożyczkowe
Aniołowie Biznesu
Emisja obligacji korporacyjnych
Emisja akcji na NewConnect
Finansowanie Mezzanine
Leasing operacyjny i finansowy

Etapy działania

w ramach usługi pozyskiwania finansowania

Wybór formy finansowania

Rekomendujemy formę finansowania spełniającą oczekiwania Klienta

Opracowanie strategii

Opracowujemy optymalną strategię i strukturę transakcji

Przygotowanie dokumentów

Przygotowujemy biznes plan, prognozy finansowe i inne niezbędne dokumenty

Pomoc w negocjacjach

Uczestniczymy w negocjowaniu warunków transakcji

Rozliczenie projektu

Pomagamy formalnie rozliczyć projekt w kontekście zawartej umowy

Wsparcie w dalszym rozwoju

Pomagamy również w kolejnych etapach rozwoju Twojego biznesu