Szkolenia i coaching

Rozwijaj się
zapraszamy do współpracy

Tematy szkoleń

Realizujemy szkolenia oraz coaching na zamówienie Klienta w następujących tematach:

Pozyskiwanie finansowania dla firm
Dotacje z Funduszy UE
Profesjonalne przygotowanie biznesplanu
Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce
Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa
Budżetowanie operacyjne i kapitałowe
Controlling finansowy
Analiza finansowa
Ocena opłacalności projektów
Inne szkolenia związane z rynkiem finansowych oraz zarządzaniem finansami przedsiębiorstw

Szkolenie z Biznesu z wykorzystaniem
gry symulacyjnej

„Szkolenie z Biznesu” to projekt szkoleniowy z wykorzystaniem innowacyjnego narzędzia Gry Business Simulation. Projekt organizowany jest w formie szkolenia na zamówienie Klienta (minimalna grupa to 6 osób). Projekt przeznaczony jest dla właścicieli firm, kadry zarządzającej oraz osób rozpoczynających działalność gospodarczą.
Celem projektu „Szkolenie z Biznesu” jest przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy z zakresu przedsiębiorczości i finansów w kontekście podejmowania optymalnych decyzji operacyjnych i strategicznych.

Opis gry symulacyjnej:

Gra Business Simulation jest komputerową grą z zakresu zarządzania i przedsiębiorczości. Gra została przygotowana dzięki dotacji w ramach Programu „Bon na Innowacje” i we współpracy z pracownikami naukowymi Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Charakterystyka gry symulacyjnej:

Zadania uczesnika

Uczestnik szkolenia podczas gry musi zwracać uwagę na sytuację w wirtualnej firmie, w tym:

Śledzić informacje finansowe
i wykorzystywać je przy podejmowaniu decyzji operacyjnych i strategicznych
Systematycznie monitorować stan zatrudnienia
oraz kompetencje i zadowolenie pracowników
Sprawdzać dostępność gotówki
i upewniać się, że stan konta jest wystarczający do sfinansowania bieżącej działalności i wszystkich planowanych decyzji
Dbać o zadowolenie Klientów
tj. śledzić informacje dotyczące czynników wpływających na zadowolenie Klientów oraz wartość marki