Part-time CFO

Dyrektor finansowy na część etatu
zapraszamy do współpracy

Usługa Part-time CFO

Usługa Part-time CFO skierowana jest do MŚP oraz Startupów.
Małe oraz młode przedsiębiorstwa bardzo często nie stać na zatrudnienia doświadczonego CFO na full-time, z drugiej strony brak takiej osoby w firmie nie pozwala rozwinąć żagli i wypłynąć na szerokie wody biznesu.  

14 lat doświadczenia

w pracy z MŚP i Startupami

współpraca z różnymi branżami

finanse, nowe technologie, gaming, life science, e-commerce, OZE, produkcja i inne

Szerokie kompetencje

związane z rynkiem finansowym oraz zarządzaniem finansami przedsiębiorstw

CFO / Dyrektor finansowy
Kim jest?

CFO / dyrektor finansowy
kiedyś
  • księgowy, kontroler finansowy
  • kieruje i odpowiada za sprawne funkcjonowanie działu księgowego, controllingu, analiz i planowania, czasami administracyjnego oraz personalnego
  • dba o równowagę finansową, płynność, właściwą wycenę aktywów i pasywów
  • odpowiada za kontrolę wewnętrzną
CFO / dyrektor finansowy
dziś
  • manager, analityk, doradca biznesowy, strategiczny partner CEO
  • oprócz podstawowych obszarów odpowiedzialności coraz częściej kieruje działami: IT, prawnym, B+R, a nawet marketingu
  • rozumie działalność operacyjną i zachodzące w niej procesy
  • zarządza ryzykiem, przewiduje sytuacje krytyczne, aby firma osiągała stabilne wyniki finansowe
  • dba o najlepsze warunki do rozwoju biznesu i wykorzystuje szanse płynące z rynku w celu pomnażania kapitału i wzrostu wartości firmy

Part-time CFO udzieli wsparcia w następujących obszarach

Księgowość
Jak ułożyć współpracę z księgowością, aby przekazywała informację zarządczą a nie tylko rozliczała podatki.
Budżet operacyjny / zarządczy
Wdrożenie budżetowania w firmie, które jest podstawowym narzędziem do zarządzania finansami.
Długoterminowe plany finansowe
Opracowanie modelu finansowego do zarządzania strategicznego; dla Inwestora finansowego; w celu pozyskania dotacji / kredytów / innych źródeł finansowania.
Controlling finansowy i operacyjny
Wdrożenie narzędzi do kontroli finansów oraz działalności operacyjnej.
Pomoc z pozyskiwaniu finansowania
Dotacje, kredyty, fundusze Venture Capital, Aniołowie Biznesu, emisja obligacji, emisja akcji na NewConnect / GPW, finansowanie mezzanine, i inne.
Wycena firm / projektów
Sporządzenie wycen do zarządzania przez wartość; rozmów z Inwestorem Finansowym; przed kolejnymi rundami finansowymi.
Analiza opłacalności projektów
Opracowanie z punktu widzenia firmy oraz Inwestorów.
Biznesplan / Analiza finansowa
Przygotowanie dokumentacji w celach zarządczych oraz pozyskania różnych form finansowania dla Startup / MŚP, w tym funduszy Venture Capital oraz dotacji.
Analiza sprawozdań finansowych
Jak czytać co znajduje się w księgach rachunkowych; jak sprawdzić sytuację finansową kontrahenta lub partnera biznesowego.
Inne
Inne tematy związane z finansami przedsiębiorstw oraz rynkiem kapitałowym.

Doświadczony Part-time CFO

pomoże opracować i wdrożyć spójną strategię rozwoju, która pozwoli na:

Wzmocnienie pozycji rynkowej

Wypracowanie trwałych przewag konkurencyjnych i tym samym wzmocnienie pozycji biznesowej

Wzrost efektywności

Koncentrację podejmowanych działań na najbardziej dochodowych obszarach działalności

Uniknięcie pomyłek

Uniknięcie kosztownych pomyłek mogących zagrozić istnieniu firmy

Zarządzanie ryzykiem

Identyfikację istniejących oraz potencjalnych zagrożeń, ocenę oraz opracowanie planu zaradczego

Motywowanie zespołu

Zbudowanie skutecznego systemu, który pozwoli zmotywować zespół do osiągania założonych celów

Zwiększenie atrakcyjności firmy

Zwiększenie atrakcyjności firmy dla Inwestorów oraz banków